Klassföräldrar

Då vi har fyra terminer kvar på Bockstensskolan kommer vi att dela upp klassens föräldrar i fyra delar som hjälps åt att vara ”klassföräldrar” Dessa föräldrar kommer att få ansvara för en termin var om intresse och möjlighet finns. Dessa är:

Ht -18; Adrian, Shahed, Lova, Ava, Maja och Johanna.

Vt -19; Noomi, Rayan, Elton, Sofie, Linus och Raghad.

Ht -19; Linn, Axel, Nils, Molly och Redona.

Vt -20; Elin, Lia, Åsvi, Filip, Sheila och Oliver.